top of page
KONFERENCE

75 let

LSD

4. - 6. května 2018

Landek - Ostrava

Hlavní host:

Stanislav Grof

ve vědě a umění

Pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje 

prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.

Fresh

8 hodin přednášek Stanislava Grofa na témata LSD ve vědě a LSD v umění.

O konferenci

V letošním roce je tomu právě 75 let od chvíle, kdy švýcarský vědec Albert Hofmann objevil psychedelické účinky LSD při náhodném potřísnění touto látkou. Zrodilo se tak jedno z nejsilnějších psychedelik, které celosvětově ovlivnilo společnost.

LSD se stalo předmětem vědeckého výzkumu, a to zejména v oblasti psychiatrie. Československo bylo jednou ze zemí s nejrozsáhlejším výzkumem zkoumání účinků LSD a jako jedna z mála zemí si vlastní čisté LSD vyrábělo v opavské Spofě. Výzkumem účinků LSD se v Československu v šedesátých letech zabýval i Stanislav Grof, který s výzkumy později pokračoval v USA až do roku 1973, kdy přestal být výzkum financován. Postupně pak došlo k zákazu LSD na celém světě.  Stanislav Grof však při svých výzkumech objevil způsob, jak dosáhnout mimořádného stavu vědomí i bez užití psychedelik a vyvinul společně se svou ženou Christinou techniku holotropního dýchání, která se ukázala být rovnocennou alternativou k práci s psychedeliky. LSD však zůstalo pro Stanislava srdeční záležitostí díky které objevil léčivý potenciál mimořádných stavů vědomí, a která tak zcela změnila jeho profesní život. Stanislav Grof se s vámi o své zkušenosti podělí v rámci několika přednášek.

V současné době dochází k renesanci psychedelického výzkumu, a to jak ve světě, tak i v České republice. Výsledky současných výzkumů v ČR představí na naší konferenci vědci z Národního ústavu duševního zdraví a České psychedelické společnosti.

S LSD je nedílně spjat také rozvoj kreativity. Ve světě tak časem vznikl nový umělecký směr označovaný jako "Visionary Art". Součástí kulturního programu konference je tak i výstava uměleckých děl českých "psychonautů", kteří své vnitřní prožitkové mapy na LSD zachytili na plátno. Večery a noci pak budou patřit koncertům.

Cílem konference je připomenout z historického hlediska význam objevu látky, která změnila mnoha lidem život, zavzpomínat na počátky práce s LSD v bývalém Československu. Jedním z hlavních cílů konference je osvěta v oblasti nových přístupů v psychiatrické péči a přispění k větší otevřenosti lékařů vůči transpersonální psychologii a psychiatrii, a tím i ke zkvalitňování péče o duševní zdraví lidí.

Těšíme se na vás!

O konferenci

Stanislav Grof: Sestup do Maelströmu

Program

Program

Pátek 4.5.

16:30
Otevření areálu
18:00 - 19:00
Zahájení konference – Vernisáž obrazů „LSD v umění“
zpěv Michaela Slívová aka Equa-Lize feat Payaman
19:00 - 20:00
Přednáška Stanislava Grofa: "Vliv LSD-25 na umění a kreativitu"
21:00 - 23:00
Koncert hudební skupiny Maok
23:00 - 01:00
DJ Saniel - psy-chill a progressive trance

Sobota 5.5.

8:30
Otevření areálu
9:00 - 13:00
Přednáška Stanislava Grofa: "LSD-25, věda a "vyšší kreativita" 1. část
13:00 - 14:00
Přestávka na oběd
14:00 - 14:40
Přednáška - Martin Malec: Šalvěj věštecká - jaká je vhodná terapeutická dávka? /CZEPS/
14:40 - 15:20
Přednáška - Milan Hrabánek: Integrace holotropních zážitků v podmínkách MTC Holos /HOLOS/
15:20 - 16:00
Přednáška - Petr Reimer: Ketamin: farmakologie a současné možnosti klinického využití /FN Ostrava/
16:30 - 19:00
Film Bufo Alvarius a beseda se Stanislavem Grofem a dalšími účinkujícími společně s tvůrci filmu
19:00 - 21:00
Přestávka na večeři
21:00 - 23:00
Koncert hudební skupiny Létající koberec + projekce P. L. Kopecký
23:00 - 04:00
Psy-Trance party DJ PETRIX / DJ STARF / DJ GLOBEGG s psychedelickou 3D projekcí Filipa Záruby

Neděle 6.5.

8:30
Otevření areálu
9:00 - 12:00
Přednáška Stanislava Grofa: "LSD-25, věda a "vyšší kreativita" 2. část
12:00 - 13:00
Přestávka na oběd
13:00 - 13:40
Přednáška - Rita Kočárová: LSD v Československu /NUDZ/
13:40 - 14:20
Přednáška - Petr Reimer: Zdatnost autonomního nervového systému určuje vše /FN Ostrava/
14:20 - 15:00
Přednáška - Svatava Bardynová: PsyCare - psychedelická první pomoc na festivalech /CZEPS/
15:00 - 17:00
Závěrečný ceremoniál, společné bubnování s členy Létajícího koberce - bubny a jiná chřestidla s sebou!
Mluvčí

Mluvčí

Stanislav Grof

Prof. MUDr. Stanislav Grof, Ph.D. je psychiatr s více než 60 letou praxí ve výzkumu neobyčejných stavů vědomí a jeden ze zakladatelů a hlavních teoretiků transpersonální psychologie.

Narodil se v Praze, kde také získal své vědecké vzdělání: dosáhl titulu doktor medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Ph.D. (doktor filozofie v medicíně) na Československé akademii věd. Získal také čestné doktoráty Ph.D. stupně z Vermontské univerzity v Burlingtonu, z Institutu transpersonální psychologie v Palo Alto v Kalifornii a ze Světové buddhistické univerzity v Thajském Bangkoku.

 

Prvotní výzkum MUDr. Grofa o klinickém využití psychedelických látek byl proveden na Ústavu psychiatrického výzkumu v Praze, kde byl hlavním výzkumným pracovníkem programu, který systematicky zkoumal heuristický a terapeutický potenciál LSD a dalších psychedelických látek.

V roce 1973 byl pozván jako hostující přednášející do Esalenského institutu v Big Suru v Kalifornii, kde se svou dnes již zesnulou manželkou Christinou Grofovou vyvinul holotropní dýchání, inovativní formu experimentální psychoterapie, které se dnes používá po celém světě.

www.stanislavgrof.cz    www.stanislavgrof.com

Abstrakt: Vliv LSD-25 na umění a kreativitu

Abstrakt: LSD-25, věda a „vyšší kreativita“

Milan Hrabánek

MUDr. Milan Hrabánek je lékař a psychiatr s téměř třicetiletou praxí v oboru, výzkumník, univerzitní učitel.  

Ve spolupráci s prof. Stanislavem Grofem vedl v letech 1995-1999 Grof Transpersonal Training na celosvětové úrovni. V posledních letech je blízkým spolupracovníkem a asistentem prof. Grofa pro Českou republiku a Polsko při organizování jeho programu. 

 

Je zakladatelem a vedoucím terapeutického týmu Mezinárodního transpersonálního centra Holos, které pomáhá lidem v krizových životních situacích, v psychospirituální krizi a lidem se závislostí. 

Je certifikovaným instruktorem holotropního dýchání, je držitelem certifikátů pro terapeutické využití transpersonálních technik, například Sandplay od Institutu expresivních terapií v Austrálii a San Diego v Kalifornii. 

Abstrakt: Integrace holotropních zážitků v podmínkách Mezinárodního transpersonálního centra Holos

Petr Reimer

MUDr. Petr Reimer je anesteziologem působícím na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a atestaci z anesteziologie a intenzivní medicíny složil na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

 

Klinickým zájmem MUDr. Reimera je dětská a porodnická anestezie. Jeho vědecko-výzkumným zaměřením je neurofarmakologie anestetik a role autonomního nervového systému v perioperační medicíně. Tomuto tématu se věnuje i v rámci svého doktorského studia (Ph.D.) na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

 

MUDr. Reimer hodnotil autonomní nervový systém metodou variability srdeční frekvence (heart rate variability – HRV) u pacientů podstupujících operační výkon. V jeho práci se ukázalo, že dobrá zdatnost autonomního nervového systému je zásadní pro nekomplikované zvládnutí operačního traumatu. Na autonomní systém se dnes lze dívat jako na hlavní podklad  fyziologických rezerv organismu, jež jsou nezbytné pro zvládnutí jakéhokoliv stresu působícího na člověka.

Abstrakt: Ketamin: farmakologie a současné možnosti klinického využití

Abstrakt: Zdatnost autonomního nervového systému určuje vše

Svatava Bardynová

Mgr. Svatava Bardynová je psycholožka, psychoterapeutka pracující v adiktologických službách s klienty se závislostí a v soukromé psychoterapeutické praxi.

Je absolventkou psychoterapeutického výcviku Instep v modalitě Gestalt a frekventantkou výcviku facilitátorů holotropního dýchání Grof Transpersonal Training. Spolupracuje s Mezinárodním transpersonálním centrem Holos, kde se pracuje technikou holotropního dýchání.

Je členka České psychedelické společnosti, kde iniciovala projekt Psycare, jehož smyslem je minimalizovat rizika plynoucí z rekreačního užívání psychedelických látek. Jedná se o zajištění speciálních zón klidu a vytvoření bezpečného prostředí pro lidi zažívající bad trip na hudebních festivalech typu psytrance/goa parties.

Abstrakt: PsyCare - psychedelická první pomoc na festivalech

Martin Malec

Mgr. Martin Malec, absolvent studia psychologie na FSS MU, ajťák a grafik, zahrádkář, praktikující nauk vadržrajánového buddhismu a dzogčhenu, spoluzakladatel České psychedelické společnosti. Šalvěj věštecká byla prvním psychedelikem, s nímž se prakticky seznámil ještě před započetím VŠ studia

Abstrakt: Šalvěj věštecká: jaká je vhodná terapeutická dávka?

Rita Kočárová

Mgr. Rita Kočárová je výzkumnicí v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ) ve výzkumném programu Sociální psychiatrie, PhD student klinické psychologie na Univerzitě Karlově v Praze, frekventant výcviků Gestalt a MDMA-asistované psychoterapie pro post-traumatickou stresovou poruchu, zakladatelka Beyond Psychedelics a výkonná ředitelka multidisciplinární globální konference o psychedelikách Beyond Psychedelics 2018. Je také spoluzakladatelkou České psychedelické společnosti.

Jako výzkumník se zabývá účinkem psilocybinu na zdravých dobrovolnících v rámci klinické studie, ayahuascou, MDMA a nově i 5-MeO-DMT obsahujícím sekretem z ropuchy Bufo alvarius. Ve své práci se zaměřuje na mechanismus účinku psychedelik a účinek na duševní zdraví, jejich terapeutické využití, výzkumy s psychedeliky a delirogeny realizovanými v 60. letech v bývalém Československu a komplexním přístupem k závislostem.

Aktivně přednáší na konferencích po celém světě, festivalech i veřejných akcích. Jako hlavní koordinátor nebo člen výkonného výboru se podílela na organizaci řady mezinárodních odborných konferencí: Beyond Psychedelics 2018; Rational Drug Regulation 2017; International Transpersonal Conference 2017; Young Psychiatrists Network Meeting 2017; Česká transpersonální konference; Beyond Stigma, Toward Equity; Beyond Psychedelics 2016.

Abstrakt: LSD v Československu

Bufo Alvarius - The Underground Secret

Autorská projekce dokumentu o nejsilnějším známém psychedeliku, tryptaminu 5-MEO-DMT a žábě Bufo alvarius ze Sonorské pouště. 

Diskuze po filmu se zúčastní Stanislav Grof, Václav Dejčmar, Filip Záruba a Ondřej Bahník. 

Doprovodný program

Výstava LSD v umění

Výjimečná výstava obrazů jejichž tvorbu LSD ovlivnilo proběhne přímo v místě konání konference - v prostoru Kompresorovny a také v tzv. řetízkových šatnách. Téměř 100 obrazů 8 současných autorů - profesionálních výtvarníků i nadaných psychonautů. Svá díla ovlivněná LSD vystaví i Stanislav Grof.

 

Poprvé v historii pak budou vystavena díla z Hausnerova fondu z 60. let zapůjčené z archivu Masarykova ústavu Akademie věd ČR. 

Výstava trvá pouze po dobu konání konference - tedy 4. - 6. května 2018! Účastníci konference mají samozřejmě výstavu v ceně vstupenky. Pro ostatní bude možné zakoupit i vstupné na samotnou výstavu. 

Malou ochutnávku si můžete prohlédnout níže... 

Koncerty

Maok

Hudba vnitřních světů

Létající koberec + P.L.Kopecký

EXTATICKÉ RYTMY – ENERGETICKÁ MASÁŽ – BUBNY- OVERTONES – DJ – MULTILEVEL SPACE – VJ

DJ Saniel

Saniel ve světě elektronické psychedelické hudby není nováčkem. Jako Fat Cat se věnoval improvizaci a tvorbě hudby naživo. Vrcholem byly jeho improvizace s Ambientiem, které bylo možné slyšet na evropských večírcích a festivalech. Mezi jinými to byly Sziget v Budapešti, Mystic Arts Event ve Varšavě i oblíbené Bio u Rakovníka. Saniel má nejraději psy-chill a progressive trance. Avšak nemá rád monotónnost, proto v jeho setu můžete očekávat proměny nálad i oživení příbuznými žánry

DJs - STARF / PETRIXX / GLOBEGG

Filip Záruba - 3D videoprojekce

Filip Záruba je jedním z průkopníků 3D animace v Čechách. Po studiu na Filmové škole ve Zlíně se rozhodnul věnovat svému oboru skutečně profesionálně – jako kameraman, střihač, animátor a tvůrce speciálních filmových efektů spolupracoval na celé řadě reklam, filmů i videoklipů. Když se setkal s Octavio Rettigem a s medicínou Bufo Alvarius, rozhodnul se zúročit všechny své dosavadní zkušenosti a o této jedinečné metodě natočit autorský film. Dokument BUFO ALVARIUS – THE UNDERGORUND SECRET je jeden z projektů spolku Asaya, kterému se Filip Záruba věnuje se svými přáteli a pod jehož jménem probíhají přednášky a workshopy zaměřené na transpersonální psychologii, šamanismus, jógu a mystiku.

ELEMENTAL CREW + CYREAL

(Ufo Bufo Team) - Dekorace

Jsme skupina zkušených umělců psychedelických dekorací z Ostravy. Pracujeme s ultrafialovými lycra dekoracemi, string art objekty. Jsme součástí psytrance komunity s pevnými kontakty po celém světě. Jsme také součástí týmu UFO BUFO (ex týmu Cosmic Frog), pořádání největšího českého psytrance festivalu - UFO BUFO.

https://www.facebook.com/elementaldecocrew/

http://elementalcrew.com

https://cz.pinterest.com/elementalufobufo/elemental-crew-decorations-ufo-bufo-czech-republic/

https://www.facebook.com/cyreal.eu/

Filmové fórum

Operation MONEYBAX – Test LSD on British marines /1964/ 16 min/ angl.

Army USA – ACID TEST /1963/ 5 min/ angl.

Halucinogeny – první droga lidstva /11 min/ česky

Hledá se Toxin X /ČSSR 1962/ 15 min/ česky

Hofmann's Potion - Albert Hofmann LSD Documentary /57 min/ angl.

Je LSD naozaj také nebezpečné? /9 min/ slovensky

„Experiment“ - Česká armáda na  LSD  počátek 70.let v ČSSR /10 min/ česky

LSD in 3 Minutes  /4 min/ angl.

O podstatě LSD (DOKUMENT CZ) /51 min/ česky

LSD made in ČSSR  /2015/ 51 min/ česky

Prodej knih, autogramiáda

Ke koupi budou knižní tituly Stanislava Grofa Holotropní dýchání, Krize duchovního vývoje, Moderní výzkum vědomí a chápání umění a další knihy vydané nakladatelstvím Holos. 

Čajovna

Po celou dobu budete moci posedět či poležet v Dobré čajovně přímo v sále Kompresorovny. 

Stánky s vege občerstvení

Vegetariánské dobroty a nealko na vás budou čekat přímo v sále Kompresorovny.

Doprovodný program
Vstupenky

Vstupenky

Třídenní vstupenka

2 200 Kč

Třídenní vstupenka na celý program konference!

Jednodenní vstupenka - PÁTEK 4.5.2018

800 Kč

Jednodenní vstupenka na páteční vernisáž výstavy, přednášku Stanislava Grofa o umění a večerní koncert. 

Jednodenní vstupenka - SOBOTA 5.5.2018

1 100 Kč

Jednodenní vstupenka na celý sobotní program - přednášky Stanislava Grofa a českých výzkumníků a odborníků, promítání filmu Bufo Alvarius, koncert Létajícího Koberce a Psy-Trance AfterParty. 

Jednodenní vstupenka - NEDĚLE 6.5.2018

1 100 Kč

Jednodenní vstupenka na celý nedělní program - přednášky Stanislava Grofa a českých výzkumníků a odborníků a závěrečný bubnovací ceremoniál. 

Vstupenka pouze na páteční koncert MAOK + DJ SANIEL

200 Kč

Samostatná vstupenka na páteční koncert MAOK + DJ SANIEL. Kompresorovna na Landeku / 4.5.2018 od 21 hodin.

Vstupenka pouze na sobotní koncert LÉTAJÍCÍ KOBEREC + Psy-Trance AfterParty

300 Kč

Samostatná vstupenka na sobotní LÉTAJÍCÍ KOBEREC + Psy-Trance AfterParty.  Kompresorovna na Landeku / 5.5.2018 od 21 hodin.

VIP vstupenka

4 900 Kč

Zahrnuje třídenní vstupné, exkluzivní přístup k videozáznamům všech přednášek a knihu Stanislava Grofa s podpisem. 

Podpořte konání konference

min částkou 10000 Kč

Obdržíte od nás čestnou třídenní vstupenku na celou konferenci a doprovodný program, exkluzivní přístup k videozáznamům všech přednášek, knihu Stanislava Grofa s podpisem, oběd či večeři se Stanislavem Grofem v průběhu akce a umístění loga na webových stránkách a v prostorech konání konference. 

Please reload

Místo

Místo konání

Landek Park - Ostrava-Petřkovice

Atraktivní prostředí v přírodě v areálu bývalého uhelného dolu - nyní muzea hornictví. Pro účastníky konference je zlevněný vstup do muzea včetně fárání do dolu. Celý areál se nachází v přírodním lesoparku.

Landek se nachází v  Ostravě -  Petřkovicích,  cca 1,5 km od sjezdu z dálnice D1 a 5 km od centra Ostravy (GPS 49°51'59.461"N, 18°15'41.181"E). Je lehce dostupný městskou hromadnou dopravou (směr Hlučín, zastávka Hornické muzeum).

LANDEK PARK – areál o rozloze 35 hektarů s největším hornickým muzeem v České republice, jehož součástí je sportovně relaxační areál vč. campu a stravovacích zařízení.

Hlavní konferenční prostor je pak v objektu bývalé kompresorovny - haly ve stylu tovární secese.

Možnosti ubytování

Camp Landek

Kemp se nachází přímo v areálu konání konference. Kemp v areálu Landek Park se nachází v klidném prostředí plném zeleně a je součástí národní přírodní památky Landek. Nabízí 250 míst pro stany a karavany, sociální zázemí, kuchyňku a společenskou místnost.

Rezervujte si místo v kempu u provozovatele: http://www.landekpark.cz/sport-a-camp

Green Hotel

Komfortní hotel hned vedle areálu Landek Parku.

Rezervujte si pokoj zde: https://www.hotelgreen.cz/ubytovani/

Apartmánový dům Landek

Apartmánový dům Landek je multifunkční rezidenční komplex, v němž  najdete vše pod jednou střechou. Nabízí ubytování apartmánového typu, ve kterém se díky wellness a fitness centru, restauraci a ostatním službám budete cítit jako doma.

Rezervujte si apartmán zde: https://www.hotel-landek.cz/ubytovani

Hotel Isora

Hotel Isora se nachází v Koblově, cca 10 minut chůze od Landek Parku. Nabízí ubytování spíše rodinného charakteru, v klidné části města.

Pozice Hotelu Isora nabízí dobrou dopravní obslužnost. Téměř před hotelem se nachází zastávka MHD (trolejbusová linka číslo 106 a autobusová linka číslo 52, zastávka KOBLOV), nedaleko Hotelu je nájezd na dálnici D1 (Exit číslo 365 Slezska Ostrava)

Rezervujte si pokoj zde: http://www.hotel-isora.com

Penzion Ostrava

Malý rodinný penzion v blízkém Koblově, cca 10 minut chůze od Landek Parku. Nabízí dva apartmány pro ubytování v soukromí.

Rezervujte si pokoj zde: http://www.penzionostrava.com/

Sponsors

Hlavní organizátor

Pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.

Programoví partneři

Sponzoři

Mediální partneři

Sdílejte s přáteli

  • Facebook Social Icon
bottom of page