top of page

Milan Hrabánek

MUDr. Milan Hrabánek je lékař a psychiatr s téměř třicetiletou praxí v oboru, výzkumník, univerzitní učitel.  

Ve spolupráci s prof. Stanislavem Grofem vedl v letech 1995-1999 Grof Transpersonal Training na celosvětové úrovni. V posledních letech je blízkým spolupracovníkem a asistentem prof. Grofa pro Českou republiku a Polsko při organizování jeho programu. 

 

Je zakladatelem a vedoucím terapeutického týmu Mezinárodního transpersonálního centra Holos, které pomáhá lidem v krizových životních situacích, v psychospirituální krizi a lidem se závislostí. 

Je certifikovaným instruktorem holotropního dýchání, je držitelem certifikátů pro terapeutické využití transpersonálních technik, například Sandplay od Institutu expresivních terapií v Austrálii a San Diego v Kalifornii. 

Integrace holotropních zážitků v podmínkách Mezinárodního transpersonálního centra Holos

         Sezení holotropního dýchání, stejně jako psychedelické sezení, může otevřít brány do velmi hlubokých vrstev nitra jedince a radikálně změnit vztahy mezi vědomou a nevědomou dynamikou jeho psychiky. Konečný úspěch celého sezení nezávisí na tom, jak velké množství traumatického materiálu bylo přivedeno do vědomí a následně zpracováno, ale spíše na tom, jak zdárně se podařilo celý prožitek uzavřít a integrovat.

         V této přednášce představí MUDr. Hrabánek jím zavedený model třífázové integrace a bude se jednotlivým fázím podrobně věnovat. Ukáže rozmanité možnosti prvního stupně integrace - tedy zaznamenání procesu ať už na papír, či pomocí jiných materiálů, které užívá v praxi v centru Holos. Druhým stupněm je formulace zážitku do slov a jeho sdílení. Jako třetí stupeň označuje integraci v následujících dnech či týdnech, po které se náš zážitek již plně včlení do našeho života a obohatí jej. 

bottom of page