top of page

Stanislav Grof převzal cenu Nautila za celoživotní přínosV neděli 6. května 2018 v závěru konference „75 let LSD ve vědě a umění“ převzal prof. MUDr. Stanislav Grof, Ph.D. cenu Nautila za celoživotní přínos v oblasti výzkumu vědomí, kterou mu udělilo Mezinárodní transpersonální centrum Holos.


„Stanislav Grof dokázal propojit vědu a spiritualitu. V práci s psychedeliky a v technice holotropního dýchání našel způsob, jak univerzálně využít léčebného potenciálu mimořádných stavů vědomí. Měl odvahu iniciovat změnu paradigmatu v psychologii a psychiatrii. Práce Stanislava Grofa posouvá globální chápání světa a dává nám všem naději.“ S těmito slovy předal cenu zakladatel centra Holos MUDr. Milan Hrabánek.


Konference „75 let LSD ve vědě a umění“ probíhala od pátku 4. května do neděle 6. května 2018 v Ostravě na Landeku a setkala se s pozitivními ohlasy návštěvníků a velkým zájmem novinářů. Konference se zúčastnilo téměř 300 lidí. Hlavním bodem programu bylo celkem 8 hodin přednášek Stanislava Grofa na témata LSD v umění a LSD ve vědě, kde poukázal na velký vliv mimořádných stavů vědomí na kreativitu, a to jak výtvarného umění, tak i kreativitu ve vědeckém zkoumání, kdy LSD dopomohlo v historii ke dvěma Nobelovým cenám.


Na pódiu se vystřídali i další přednášející – Mgr. Martin Malec z České psychedelické společnosti představil terapeutické možnosti Šalvěje věštecké. MUDr. Milan Hrabánek přednášel o integraci holotropních zážitků v podmínkách Mezinárodního transpersonálního centra Holos. Dvě přednášky měl MUDr. Petr Reimer z Fakultní nemocnice Ostrava, který představil současné možnosti klinického využití ketaminu a svou druhou přednášku věnoval významu zdatnosti autonomního nervového systému. Mgr. Rita Kočárová z Národního ústavu duševního zdraví shrnula z historického pohledu výzkumy LSD v Československu s výzvou k využití získaných zkušeností v současných výzkumech psychedelik. Mgr. Svatava Bardynová nakonec představila projekt České psychedelické společnosti PsyCare – psychedelická první pomoc na festivalech, s výzvou k podpoře tohoto typu služby.


Součástí programu byla také autorská projekce dokumentu Bufo Alvarius – The Underground Secret s následnou besedou, které se zúčastnil kromě tvůrců filmu i Stanislav Grof.


Konference nabídla i bohatý doprovodný program. Její součástí byla ojedinělá výstava obrazů, jejichž tvorba byla ovlivněna LSD. Představila průřez tvorbou celkem deseti umělců včetně významného surrealisty mistra Romana Erbena. Vystaveny byly poprvé také archiválie z dob výzkumů LSD v 60. letech, které zapůjčil Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR. Večery konference patřily koncertům MAOKa, Létajícího koberce a DJs s psytrance hudbou.


Informace o konferenci, fotky, tiskové zprávy a postupně i videa najdou zájemci na webové stránce www.75lsd.cz.


Věříme, že konference přispěje k osvětě v oblasti nových přístupů v psychiatrické péči a k větší otevřenosti lékařů vůči transpersonální psychologii a psychiatrii, a tím i ke zkvalitňování péče o duševní zdraví lidí.

241 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page