top of page

Svatava Bardynová

Mgr. Svatava Bardynová je psycholožka, psychoterapeutka pracující v adiktologických službách s klienty se závislostí a v soukromé psychoterapeutické praxi.

Je absolventkou psychoterapeutického výcviku Instep v modalitě Gestalt a frekventantkou výcviku facilitátorů holotropního dýchání Grof Transpersonal Training. Spolupracuje s Mezinárodním transpersonálním centrem Holos, kde se pracuje technikou holotropního dýchání.

Je členka České psychedelické společnosti, kde iniciovala projekt Psycare, jehož smyslem je minimalizovat rizika plynoucí z rekreačního užívání psychedelických látek. Jedná se o zajištění speciálních zón klidu a vytvoření bezpečného prostředí pro lidi zažívající bad trip na hudebních festivalech typu psytrance/goa parties.

PsyCare - psychedelická první pomoc na festivalech

V bezpečném, strukturovaném setingu mohou mít psychedelika terapeutický, heuristický i spirituální potenciál a můžeme je využít k seberozvoji.

V současné době se ale psychedelika užívají rovněž rekreačně, lidé s nimi experimentují na vlastní pěst a bez znalosti jejich rizik a bohužel také často bez zajištění vhodného setingu.

V přednášce se dozvíte, co je to psychedelická první pomoc neboli PsyCare, jak se provádí a jaká jsou její specifika. Na příkladu kazuistik z projektu uvidíte, jakých chyb se lidé dopouštějí při nezodpovědném přístupu k těmto látkám, jaká jsou jejich rizika pro psychiku a jak se jich vyvarovat.

bottom of page